Φωτογραφίες

Η έρευνα πεδίου για το 2022

Εβδομάδα 1: Στις νησίδες της Μήλου και της Κιμώλου

Εβδομάδες 2-4: Στην Πολύαιγο

Η έρευνα πεδίου για το 2021

Εβδομάδες 1-2: Στις νησίδες της Κύθνου και στις νηςίδες Σεριφοπούλα, Πιπέρι και Βους

Εβδομάδα 3: Στην Σίφνο και στην Κιτριανή

Εβομάδες 4-5: Στη Σύρο και στις νησίδες της

Η έρευνα πεδίου για το 2020

Εβδομάδα 1: Στην Αντίπαρο και στο Στρογγυλό

Εβδομάδα 2: Στην Αντίπαρο και στις βορεινές της νησίδες

Εβδομάδα 3: Στην Πάρο και τον κόλπο της Νάουσας

Η έρευνα πεδίου για το 2019

Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 4