Αρχική

Το πρόγραμμα Έρευνας Κυκλαδικών Νησίδων (ΕΚΥΝΗ) είναι μια αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα στα ακατοίκητα νησιά του αρχιπελάγους του Αιγαίου. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Carleton College (ΗΠΑ). Κατά τα έτη 2019 και 2020 πραγματοποιήθηκε συστηματική έρευνα σε 21 νησίδες ανοιχτά των νησιών Πάρου και Αντιπάρου, όπου τεκμηριώθηκε η ανθρώπινη δραστηριότητα από τους προϊστορικούς χρόνους ως τις μέρες μας. Η πολυεθνής ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές που έχουν βάση την Ελλάδα, τη Νορβηγία, τις ΗΠΑ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Ο παρών ιστότοπος αποβλέπει σε μία επισκόπηση του ΕΚΥΝΗ, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο και τους στόχους της τρέχουσας έρευνας πεδίου καθώς και του προγράμματος συνολικά. Παρουσιάζεται επίσης μια επιλογή φωτογραφιών σχετικά με τις εργασίες που έλαβαν χώρα τα έτη 2019 και 2020, ένας κατάλογος πηγών και βιβλιογραφίας για περαιτέρω εμβάθυνση, καθώς και μια ενότητα με πληροφορίες για τα μέλη της ομάδας.

Το ΕΚΥΝΗ διευθύνει ο Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης (Έφορος Αρχαιοτήτων Κυκλάδων) και συνδιευθύνεται από τους Δρα Zarko Tankosic (Διευθύνων Σύμβουλος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών) και Δρα Alex Knodell (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Carleton College, ΗΠΑ). Ευχαριστίες οφείλονται στους οργανισμούς και τα πρόσωπα που υποστήριξαν το πρόγραμμα εξαρχής (βλ. την σελίδα της Ομάδας), καθώς και στις τοπικές κοινότητες στο Πίσω Λιβάδι της Πάρου (ιδίως τη Μαρία Περαντινού), του Αγ. Γεωργίου και Χώρας Αντιπάρου για τη θερμή φιλοξενία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα ίδρυματα Loeb Classical Library, Archaeological Institute of America and National Endowment for the Humanities (AIA-NEH Grant for Archaeological Research), Carleton College, το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP) και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Όλα τα κείμενα και οι εικόνες σε αυτή και σε άλλες σχετικές σελίδες ©️2019-2020 ΕΚΥΝΗ.