Αρχική

Το πρόγραμμα Έρευνας Κυκλαδικών Νησίδων (ΕΚΥΝΗ) είναι μια αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα στα μικρά, ακατοίκητα νησιά του κυκλαδικού αρχιπελάγους του Αιγαίου. Το πρόγραμμα αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών και του Carleton College (ΗΠΑ). Κατά τα έτη 2019 και 2020 πραγματοποιήθηκε συστηματική έρευνα σε 21 νησίδες ανοιχτά των νησιών Πάρου και Αντιπάρου, όπου τεκμηριώθηκε η ανθρώπινη δραστηριότητα από τους προϊστορικούς χρόνους ως τις μέρες μας. Το 2021 η έρευνα επικεντρώθηκε στις νησίδες περιμετρικά των δυτικών Κυκλάδων (Κύθνος, Σέριφος και Σίφνος) και της Σύρου. Το 2022 οι εργασίες στράφηκαν στις νησίδες ανοιχτά της Μήλου και της Κιμώλου, καθώς και στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου. Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα ΕΚΥΝΗ έχει διεξαγάγει έρευνες σε 45 νησιά των Κυκλάδων. Η πολυεθνής ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές από την Ελλάδα, τη Νορβηγία, τις ΗΠΑ, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Σερβία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο παρών ιστότοπος αποβλέπει σε μία επισκόπηση του προγράμματος, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο και τους στόχους της τρέχουσας έρευνας πεδίου καθώς και του προγράμματος συνολικά. Παρουσιάζεται επίσης μια επιλογή φωτογραφιών αναφορικά με τις εργασίες που έλαβαν χώρα τα έτη 2019- 2022, ένας κατάλογος πηγών και βιβλιογραφίας για περαιτέρω εμβάθυνση, καθώς και μια ενότητα με πληροφορίες για τα μέλη της ομάδας.

Το πρόγραμμα ΕΚΥΝΗ διευθύνει ο Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης (Έφορος Αρχαιοτήτων Κυκλάδων) και συνδιευθύνεται από τους Δρα Alex Knodell (Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Carleton College, ΗΠΑ) και Δρα Zarko Tankosic (Διευθυντής Προγράμματος, Center for Early Sapiens Behavior, Πανεπιστήμιο του Bergen, Νορβηγία). Ευχαριστίες οφείλονται στους οργανισμούς και τα πρόσωπα που υποστήριζουν το πρόγραμμα (βλ. τη σελίδα της Ομάδας), καθώς και στις τοπικές κοινωνίες των νησιών Πάρου, Αντιπάρου, Κύθνου, Σίφνου, Σύρου και Κιμώλου για τη θερμή φιλοξενία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από τα ίδρυματα US National Science Foundation, Loeb Classical Library Foundation, Archaeological Institute of America and National Endowment for the Humanities (AIA-NEH Grant for Archaeological Research), Carleton College, το Αφεντάκειο Ίδρυμα, το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP) και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Όλα τα κείμενα και οι εικόνες σε αυτή και σε άλλες σχετικές σελίδες ©️2019-2022 ΕΚΥΝΗ (SCIP).